Leer- en ontwikkeltrajecten

Jouw persoonlijke groei en ontwikkeling, de beste investering ooit.

Elke dag krijgen we een nieuwe kans om te leren van onze eigen ervaringen, successen en ook van mislukkingen. Een bedrijf of organisatie kan dit proces faciliteren door bewust te investeren in de groei en ontwikkeling van haar medewerkers. Zo zie je ze groeien en vergroot je de verbinding met je bedrijf.

Inspiration4You heeft op basis van ervaringsgericht leren en de Eclosieve pedagogie® (het ontluiken of ontdekken) leertrajecten ontwikkeld die vertrekken vanuit de leefwereld van elke deelnemer. De toepasbaarheid van modellen wordt steeds getoetst aan de werkelijkheid en meteen vertaald naar de praktijk.

De leertrajecten lopen meestal over een langere periode (3 maanden tot een jaar) en is een opeenvolging van leermodules, intervisiesessies en waar nodig individuele coaching. De impact van een leertraject op elke deelnemer is groot en wordt door deze als bijzonder ervaren.

Onze aanpak

 • Een grondige intake om de taal en de verwachtingen van onze gesprekspartner te begrijpen

 • Het bepalen van de thema’s en het ontwikkelen, op basis hiervan, van de leermodules

 • Het uitwerken van actuele, inspirerende praktijkvoorbeelden en oefeningen

 • Het informeren van de deelnemers tijdens een kick-off over de aanpak en de afspraken

 • Een homeopathische aanpak met leermodules en intervisiesessies, met een tussentijd van vier tot zes weken

 • Een permanente evaluatie en bijsturing op basis van voortschrijdend inzicht

 • Aan het einde een afsluitende sessie met het vieren van successen, het delen van verdere ontwikkelpunten en een certificatie

Onze verschillende leertrajecten

LEERDOELEN

 • Het ontdekken van je persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten
 • Het bewust worden van je beperkende gewoontes en overtuigingen
 • Het ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden die het verschil kunnen maken.

HET TE VERWACHTEN RESULTAAT

 • Het binden van talenten aan je organisatie met een positief effect op verloop
 • Toegenomen zelfvertrouwen, reflectie en weerbaarheid
 • Optimaal en situationeel benutten van de beschikbare talenten in de organisatie

LEERDOELEN

 • Het nemen van je verantwoordelijkheid en positie binnen de huidige situatie
 • Keuzes durven maken om dingen in beweging te brengen
 • Het tonen van daadkracht binnen je cirkel van invloed

HET TE VERWACHTEN RESULTAAT

 • Meer daadkracht in het oppakken van uitdagingen voor de organisatie
 • Een meer pro-actieve houding met betrekking tot ideeën voor verbetering
 • Slimmer werken en effectiever besluiten nemen

LEERDOELEN

 • Het tonen van interesse en respect voor mensen met een andere achtergrond en ander gedrag.
 • Nadenken over de eigen houding en voorkeuren en hoe die van invloed zijn op het vormen van je eigen oordeel.
 • Het promoten van een inclusieve, divers samengestelde organisatie.

HET TE VERWACHTEN RESULTAAT

 • Bewustwording en reflectie op eigen gedrag en overtuigingen met betrekking tot diversiteit.
 • Een duidelijke verbetering van de communicatievaardigheden op basis van de persoonlijke feedback
 • Een duidelijk waarneembaar enthousiasme en betrokkenheid bij het thema diversiteit

LEERDOELEN

 • Het meten, optimaliseren en herstellen van je veerkracht
 • Het dedecteren van overbelasting bij je medewerkers en de impact van stressverhogende factoren op veerkracht
 • Het ontdekken van de impact van veerkracht op emoties en gedrag en het leren omdenken

HET TE VERWACHTEN RESULTAAT

 • Het optimaliseren van de veerkracht van jezelf en je team met concrete tools
 • Een duidelijke verbetering van de communicatievaardigheden om veerkracht bespreekbaar te maken en aan te pakken
 • Het vergroten van je persoonlijke impact door anders te denken en handelen (van impulsief naar reflectief gedrag)

Leerdoelen

 • Het ontdekken en ontwikkelen van de commerciële kansen en mogelijkheden in een markt die onder druk staat
 • Het leren verkopen zonder te verkopen door het zoeken naar de optimale match met je prospect (flow selling)
 • Het inzetten van je talenten en het aanpakken van je valkuilen in de verschillende fasen van het verkoopsgesprek gebaseerd op je commercieel persoonlijkheidsprofiel

Het te verwachten resultaat

 • Het optimaal verbinden met een prospect wat leidt tot een langdurige klantrelatie
 • Het maximaal benutten van je commerciële kwaliteiten wat leidt tot een volmondig “ja” van je prospect en klant
 • Vanuit een respectvolle win-win relatie komen tot meer omzet en een beter resultaat

Leerdoelen:

 • Efficiënter omgaan met je beschikbare tijd
 • De tools die je gebruikt voor communicatie en opvolging van het werk efficiënter inzetten
 • Het stressniveau dat je ervaart verlagen

Het te verwachten resultaat

 • Jij controleert je tijd, in plaats van omgekeerd, resulterend in een tevreden gevoel
 • Je besteedt de beschikbare tijd optimaal
 • Je ervaart meer mentale rust

De tools die we kunnen inzetten om het resultaat te versterken zijn:

 • Equicoaching (“Het paard als jouw spiegel”)

 • MBTI® stap I en II   –   DISC®  –  en andere Persoonlijkheidsvragenlijsten

 • Thomas en Kilmann® conflicthanteringsstijlen

 • Veerkracht & Mentale Veerkracht vragenlijsten

 • Roos van Leary

 • 360° feedback assessment tool

 • Insights Discovery

 • Eclosieve pedagogie

 • Lego Serious Play®

 • NLP Master Practitioner & Trainer

 • PCC – International Coach Federation

 • Stakeholder Centered Coaching (Marshall Goldsmith)

 • En nog vele andere gecertificeerde methoden en tools

Enkele getuigenissen