Het is vandaag een grote uitdaging om goede en gemotiveerde medewerkers aan te trekken en die te binden aan jouw bedrijf. Dertig procent van de bestaande medewerkers zijn verder (actief) op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen in een andere werkomgeving. En de nieuwe generatie kiest minder voor een levenslange  loopbaan in hetzelfde bedrijf. Daarom zeven concrete tips…

  1. De eerste indrukken van je bedrijf zijn van groot belang als iemand bij jouw voor de eerste keer over de vloer komt. Een warm welkom, een authentiek en enthousiast verhaal over je bedrijf, een uitdagende en zingevende (droom-)ambitie en het respectvol nakomen van gemaakte afspraken over het vervolg zijn enorme plussen in de keuze van een sollicitant om zich te verbinden met jouw bedrijf.
  2. Bij het inwerken van de nieuwe medewerker liggen er heel wat kansen om die verbinding te versterken. Stuur bijvoorbeeld als team naar je nieuwe collega een (digitale) welkomstkaart met namen en gezichten, zodat hij weet op wie met wie hij mag samenwerken. Zorg dat praktische dingen (werkplek, wachtwoorden, werkkleding,…) top geregeld zijn. Leg de eerste uren en dagen vooral de nadruk op het ontdekken van de werkomgeving en de collega’s. Zorg voor een gestructureerd inwerkprogramma.
  3. Vraag je medewerker regelmatig “hoe gaat het (écht) met je?” en maak tijd om te luisteren naar de antwoorden. Geen verplicht nummer, doch vanuit echte interesse in de persoon en zijn verhaal. Het geluk en welbevinden van medewerkers is immers het fundament van een sterk en succesvol bedrijf.
  4. Zorg voor een omgeving waar de medewerker zijn talenten en kwaliteiten optimaal kan inzetten. Maak afspraken over een veilige werkomgeving gebaseerd op duidelijke waarden en normen.
  5. De belangrijkste reden die medewerkers aan jou verbindt is de mogelijkheid om zich “levenslang” te kunnen ontwikkelen, zowel vaktechnisch én als mens . Maak samen een persoonlijk ontwikkel plan. Breng het groeipotentieel in kaart. Bespreek hoe je talenten optimaal kan laten aansluiten bij de huidige (of andere) werkzaamheden.
  6. Hou rekening met ieders persoonlijkheid. De ene vindt het fijn om met zo veel mogelijk collega’s te verbinden en samen te werken. De andere houdt meer van één op één en heeft ruimte nodig om in alle rust te kunnen werken. Vraag gerust aan de medewerker naar de ideale werkomgeving en kijk hoe je hierop kan inspelen.
  7. En stel dat je medewerker besluit om het bedrijf te verlaten (om welke reden dan ook), zorg er dan voor dat hij jouw beste ambassadeur wordt, die met trots spreekt over zijn bedrijf en alles wat hij daar geleerd heeft. Zorg voor een warm afscheid, bedank de medewerker voor alles wat hij voor jou betekent heeft en wens hem het allerbeste. En uiteraard staat jouw deur altijd open…