De vraag:
“We willen dat managers daadkrachtiger en besluitvaardiger worden”

Essentie:
We hebben een ‘overlegcultuur’ en niemand durft 100% verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar besluit.

Centrale thema:
Durf jezelf en elkaar aan te moedigen én aan te spreken op het nemen van verantwoordelijkheid. Neem je plek in de organisatie.

Case Meer eigenaarschap bij onze managers

Het programma

 • Kick-off sessie, onder leiding van de directie, om duidelijkheid en draagvlak te creëren voor het “Accountable Leadership” traject in het bedrijf, zowel intern als extern
 • Online ‘Persoonlijke Stijl Analyse’(DISC) in voorbereiding op eerste workshop
 • Tweedaagse training op locatie om de persoonlijke (bewuste en onbewuste) belemmerende overtuigingen helder te krijgen, om te buigen én te vertalen naar ieders meest relevante persoonlijke uitdaging om te komen tot accountable leadership.
 • “Het paard als spiegel van jouw gedrag” vormde een belangrijk onderdeel van het traject.
 • Tweedaagse “Skill builder” training (vaardigheden carrousel) voorafgegaan door een intervisie met een directielid
 • Intervisie met de directie o.b.v. de inzichten en feedback uit de vorige trainingen
 • Team Accelerator:  halve dag met het team van iedere manager. Manager bracht zijn/haar inzichten, doelen en wensen over op het team en maakte (nieuwe) afspraken over de onderlinge samenwerking

Het resultaat welke behaald is

 • Aanzienlijk meer autonome besluitvorming, minder tot geen onnodig overleg
 • Waardering medewerkers voor besluitvorming managers significant hoger
 • Oplossingsgerichte voorstellen van managers werd de norm (“Wat vind je zelf?”)
 • 30% verbetering van het tijdig opleveren van projecten
 • Happy people”